Bohoslužby farnosti

Mše svaté

Pondělí     6.35 Č       17.00 P 
Úterý    6.35 P      17.00 Č 
Středa    6.35 Č      17.00 P
Čtvrtek    6.35 P      17.00 Č
Pátek    6.35 Č      17.00 P
Sobota    6.35 P      17.00 Č
Neděle    6.30 Č/P   8.00 Č/P   10.00 Č/P     17.00 Č/P

Tuto neděli (tj. 22.12.2019) bude jazyková varianta následující:
6:30 - Česky
8:00 - Polsky
10:00 - Česky
17:00 - Polsky

Podrobný rozpis bohoslužeb (včetně slavností a svátků) naleznete na stránce Ohlášky.
logo farního časopisu most Dále je rozpis na celý měsíc obsažen v časopisu most (vychází zpravidla první neděli v měsíci).

Další bohoslužby
  • Každý čtvrtek po večerní mši svaté do 19.00 hodin (v zimním (1.11.-31.3.) období do 18:30) a první pátek po ranní mši svaté do 9.00 hodin je adorace před eucharistickým Kristem.

  • Každou neděli půl hodiny před večerní mší svatou je adorace před eucharistickým Kristem zakončená svátostným požehnáním.

  • Poslední neděle v měsíci - Mariánské večeřadlo. Začíná v 15.30 hodin. (mimo postní dobu, kdy jsou křížové cesty)
  • Každou první sobotu v měsící po večerní mši svaté je adorace před eucharistickým Kristem s pobožností k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Mše svaté mimo kostel:

Pátek     15.30 - Domov důchodců Třinec-Sosna
Sobota     15.30 - nemocnice Třinec-Sosna

Zpovídá se denně kromě neděle: ráno během ranní mše sv., odpoledne půl hodiny přede mší svatou a během mše svaté.

Každou poslední sobotu v měsíci jsou v našem farním kostele v 17 hodin slouženy mše svaté za počaté děti, jejich rodiče, za ochranu počatého života a úctu k němu. V tomto roce jsou to tyto termíny:

květen: mimořádně v pátek 17.5. v 6:35 ráno
červen: mimořádně ve středu 26.6. v 6:35 ráno
červenec: 27.7.
srpen: 31.8.
září: 28.9.
říjen: 26.10.
listopad: 30.11.
prosinec: 28.12.

Charita Třinec