Bohoslužby farnosti

Mše svaté

Pondělí     6.35 Č       17.00 P 
Úterý    6.35 P      17.00 Č 
Středa    6.35 Č      17.00 P
Čtvrtek    6.35 P      17.00 Č
Pátek    6.35 Č      17.00 P
Sobota    6.35 P      17.00 Č
Neděle    6.30 Č/P   8.00 Č/P   10.00 Č/P     17.00 Č/P

Tuto neděli (tj. 5.4.2020) bude jazyková varianta následující:
6:30 - Česky
8:00 - Polsky
10:00 - Česky
17:00 - Polsky

Podrobný rozpis bohoslužeb (včetně slavností a svátků) naleznete na stránce Ohlášky.
logo farního časopisu most Dále je rozpis na celý měsíc obsažen v časopisu most (vychází zpravidla první neděli v měsíci).

Další bohoslužby
  • Každý čtvrtek po večerní mši svaté do 19.00 hodin (v zimním (1.11.-31.3.) období do 18:30) a první pátek po ranní mši svaté do 9.00 hodin je adorace před eucharistickým Kristem.

  • Každou neděli půl hodiny před večerní mší svatou je adorace před eucharistickým Kristem zakončená svátostným požehnáním.

  • Poslední neděle v měsíci - Mariánské večeřadlo. Začíná v 15.30 hodin. (mimo postní dobu, kdy jsou křížové cesty)
  • Každou první sobotu v měsící po večerní mši svaté je adorace před eucharistickým Kristem s pobožností k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Mše svaté mimo kostel:

Pátek     15.30 - Domov důchodců Třinec-Sosna
Sobota     15.30 - nemocnice Třinec-Sosna

Zpovídá se denně kromě neděle: ráno během ranní mše sv., odpoledne půl hodiny přede mší svatou a během mše svaté.

Bohoslužby za počaté děti a jejich rodiče, za ochranu počatého života a úctu k němu (pro rok 2020; druhé pololetí bude doplněno):

  • 29.2. v 6.35 hod
  • 28.3. v 17 hod
  • 25.4. v 6.35 hod
  • 30.5. v 17 hod
  • 27.6. v 17 hod

Charita Třinec