Třinecký farní měsíčník


Přináší informace o dění v třinecké římskokatolické farnosti, zamyšlení, duchovní témata, diskuse, vzdělávání...Vychází zpravidla první neděli v měsíci.


Poslední číslo


Vyberte číslo:

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12

Most prosinec 2018


Číslo 300 / ročník XXV.

 • Jan Křtitel
 • Ad multos annos
 • Betlémské světlo 2018
 • O čtení Písma svatého
 • U jesliček
 • Meditace kolem Vánoc
 • Vánoční strom 2018
 • Farní pouť 2018
 • Dárky pro děti a seniory na Ukrajině 2018
 • Nový zákon - pro děti
 • Pozvánka na Adventní jarmark
 • Rekonstrukce Domeček
 • Dárek pod stromeček
 • Setkání dětí se svatým Mikulášem
 • Tříkrálová sbírka 2019
 • Kolędowanie przy żłóbku
 • Pozvánka na Farní ples
 • Úmysly apoštolátu modlitby
 • Nedělní liturgie
 • Pořad bohoslužeb

 • Příští číslo MOSTu vyjde 6.1.2019.
  Příspěvky můžete zasílat do 26.12.2018.