Aktuality, zajímavosti


Vyhledávání:   Kategorie: včetně archivu

Nalezeno: 10 záznamů. Zobrazeno: 1 - 10    

Pořad bohoslužeb v říjnu 2019


Pátek 4.10. - první pátek v měsíci; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Sobota 5.10. - první sobota v měsíci (fatimská sobota), sv. Melichar Grodecký. Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 6.10. - 27. neděle v mezidobí; Adorační den; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky. 16:30 Společná adorace a svátostné požehnání.
Pondělí 7.10. - Panna Maria růžencová; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Neděle 13.10. - 28. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky. 16:15 Wspólna adoracja i błogosławieństwo.
Středa 16.10. - Slavnost sv. Hedviky - hlavní patronky diecéze, hlavní patronky Slezska, sv. Markéta Maria Alacoque; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.
Pátek 18.10. - Svátek sv. Lukáše evangelisty;
Neděle 20.10. - 29. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Neděle 27.10. - 30. neděle v mezidobí; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Pondělí 28.10. - Svátek sv. Šimona a Judy; Mše svaté: 6:35 česky, v 17:00 polsky.

Více na stránce Ohlášky nebo ve farním časopisu Most.

27.9.2019

Papież Franciszek powiedział na Twitterze:

Ikona lupy Obrázek ke zprávě
rozbalit / skrýt zbytek zprávy

W centrum tego miesiąca misyjnego zadajmy sobie pytanie: co jest dla mnie ważne w życiu? Jakie są szczyty, ku którym zmierzam? #NadzwyczajnyMiesiącMisyjny #MissionaryOctober
http://www.october2019.va/en.html
20.10.

Zachęcam was do niesienia światła Ewangelii naszym współczesnym. Obyście mogli stać się świadkami wolności i miłosierdzia, tak, aby braterstwo i dialog górowały ponad podziałami. #NadzwyczajnyMiesiącMisyjny #MissionaryOctober
19.10.

Niech św. Łukasz, który objawia serce Jezusa i Jego miłosierdzie, pomaga nam odkrywać radość z bycia chrześcijanami, świadkami dobroci Pana. #ŚwiętyDnia
18.10.


Přílohy:    Ikona - stáhnout soubor Ikona - stáhnout soubor Ikona - stáhnout soubor Ikona - stáhnout soubor Ikona - stáhnout soubor Ikona - stáhnout soubor Ikona - stáhnout soubor
12.5.2013

Světový den misií – Misijní neděle 2019

Obrázek ke zprávě

Světový den misií, který je u nás známý pod názvem Misijní neděle, oslavíme 20. října. V roce 1926 ho ustanovil papež Pius XI. a věřící se během tohoto dne společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry. Všechny sbírky tohoto dne putují na projekty, jimiž je podporováno šíření Božího slova až do těch nejzapadlejších koutů zeměkoule.

více na: https://www.missio.cz/zapojte-se/aktivity/svetovy-den-misii-misijni-nedele-2019/

20.10.2019

Modlitba růžence v říjnu 2019

Ikona lupy Obrázek ke zprávě
rozbalit / skrýt zbytek zprávy

Říjen je měsíc Panny Marie Růžencové.
Každou neděli v měsíci říjnu se budeme před večerní mši svatou modlit růženec od 16:15 hodin.
Modlitbu povedou jednotlivá společenství:

6.10. - Společenství mužů - tajemství radostného růžence
13.10. - Společenství mládeže - tajemství růžence světla
20.10. - Společenství modlících se matek - tajemství bolestného růžence
27.10. - Společenství Sympatiků Radia Maria a Seniorů - tajemství slavného růžence; tento den je v naší farnosti Poslední neděle v měsíci - Mariánské večeřadlo. Začíná v 15.30 hodin., které vedou senioři.
2.11. - Farníci - na hřbitově - tajemství radostného růžence - na hřbitově (v 18:00) tento den je v naší farnosti První mariánská sobota v měsíci a tento růženec se nebudeme modlit tentokrát v kostele, ale přesuneme se na hřbitov, kde se budeme společně modlit.

Jazykové volby si přizpůsobte podle vlastních potřeb buď jen česky, polsky anebo oboujazyčně.

„Nikdy člověk není tak velký jako tehdy, když klečí.“ (Svatý Jan XXIII papež)

27.9.2019

Výuka náboženství ve školním roce 2019-2020

Obrázek ke zprávě

Rozvrh hodin k výuce náboženství je ke stažení v příloze nebo na stránce Náboženství.
V kostele u bočních oltářů jsou k dispozici vytištěné rozvrhy.


Přílohy:    Ikona - stáhnout soubor
14.9.2019

Duchovní obnova pro dívky a svobodné ženy

Ikona lupy Obrázek ke zprávě
rozbalit / skrýt zbytek zprávy

Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně

zve dívky a svobodné ženy od 15 do 37 let na DUCHOVNÍ OBNOVU.

Začátek: 8.11.2019 v 18 hod.
Ukončení: 10.11.2019 obědem

Více informací v detailu aktuality a v přiloženém plakátu

27.9.2019

Biblický den nejen pro děti

Ikona lupy Obrázek ke zprávě
rozbalit / skrýt zbytek zprávy

V sobotu 9. 11. se uskuteční od 9 hod. v diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí Biblický den nejen pro děti. Akce je určena především pro rodiče s dětmi mladšího, i předškolního věku a pro děti základní školy. Téma Biblického dne je starozákonní prorok Mojžíš a pro účastníky jsou připraveny workshopy, biblická olympiáda, přednáška pro rodiče, interaktivní stanoviště se zajímavými úkoly, fotokoutek v biblickém oblečení a mnoho dalšího. Pro účastníky bude připraven oběd a na závěr bude mše svatá. Účastníci si také přinesou do farností plakátek, který může být inspirací pro Den Bible ve farnosti.

Více informací naleznete na webu www.biblickyden.cz (připravuje se).
Je zapotřebí se přihlásit do 20. 10. 2019 na www.doo.cz/prihlaska

27.9.2019

Národní pouť do Říma

Ikona lupy Obrázek ke zprávě
rozbalit / skrýt zbytek zprávy

Pouť se koná u příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky České.

Biskupové českých a moravských diecézí vyzývají ke společné národní pouti do Říma. V roce 1989 svatý Jan Pavel II. svatořečil v Římě naši patronku, svatou Anežku Českou za osobní přítomnosti 10 000 věřících z Československa a krajanů, žijících v exilu.

29.1.2019

Akademie pro třetí věk

Obrázek ke zprávě

Nabídka akcí pro seniory - v přiloženém přehledu.

https://doo.cz/pastoracni-aktivity/seniori.html

http://rodina.prorodiny.cz/rodina/programy-a-aktivity/seniori/

27.9.2019

První mariánské soboty v měsíci

Ikona lupy Obrázek ke zprávě
rozbalit / skrýt zbytek zprávy

Podobně jako jsou první pátky v měsíci zasvěceny Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, tak první soboty v měsíci jsou zasvěceny smíru za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je uráženo Neposkvrněné Srdce Panny Marie tak, jak k tomu vybízela Panna Maria ve Fatimě v roce 1917.

Kde: v kostele sv. Alberta v Třinci
Kdy: každou první sobotu v měsíci
Program:
17:00 mše svatá (česky), po mši svaté (cca v 17:45) modlitba růžence se zpěvy, chválami a rozjímáním.

5.1.2018

Nalezeno: 10 záznamů. Zobrazeno: 1 - 10    
Charita Třinec