Sanctus albertus z.s.


je křesťanské sdružení při římskokatolickém kostele svatého Alberta v Třinci.

Základní účel spolku

Základním účelem spolku je:

 1. prosazování sociálního učení církve v praktickém životě;
 2. podpora křesťanského školství a výchovy dětí a mládeže;
 3. podpora křesťanských společenství;
 4. organizace kulturních a podobných akcí, farních setkání v místě své působnosti;
 5. podpora a rozvoj chrámových sborů, schol cantorum a křesťanských pěveckých skupin;
 6. podpora vydavatelské a nakladatelské činnosti s náboženskou tématikou.

 

Hlavní činnosti spolku je zejména:

 1. organizace setkání ve farnosti různého charakteru;
 2. organizace přednášek a kurzů;
 3. organizace společenských akcí a koncertů;
 4. organizace sportovních a kulturních akcí pro děti a mládež, organizace táborů;
 5. spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi v místě své působnosti.

Jednatalé spolku

 

Předseda: Ing. Wiesław Wania
Zástupce předsedy: Daniel Jaś

 

V roce 2019 jsou plánovány tyto události:

 • 26.1.2019 - Farní ples
 • 26.-28.4. - Víkendovka dětské scholy v Zátoru
 • 23.6. - Den dětí + zakončení školního roku
 • 30.7.  - Prázdniny v Třinci - Léto se svatým Albertem
 • 15.9. - Zahradní slavnost aneb Farní festyn
 • listopad - setkání schol
 • září - víkendovka mládeže (Karlova studánka)
 • 6.12. - Mikuláš
 • 28.12. - Setkání farnosti
 • 29.12. - Koledování u jesliček
 • 25.1.2020 - Farní ples

 

Charita Třinec