Sanctus albertus z.s.


je křesťanské sdružení při římskokatolickém kostele svatého Alberta v Třinci.

Základní účel spolku

Základním účelem spolku je:

 1. prosazování sociálního učení církve v praktickém životě;
 2. podpora křesťanského školství a výchovy dětí a mládeže;
 3. podpora křesťanských společenství;
 4. organizace kulturních a podobných akcí, farních setkání v místě své působnosti;
 5. podpora a rozvoj chrámových sborů, schol cantorum a křesťanských pěveckých skupin;
 6. podpora vydavatelské a nakladatelské činnosti s náboženskou tématikou.

 

Hlavní činnosti spolku je zejména:

 1. organizace setkání ve farnosti různého charakteru;
 2. organizace přednášek a kurzů;
 3. organizace společenských akcí a koncertů;
 4. organizace sportovních a kulturních akcí pro děti a mládež, organizace táborů;
 5. spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi v místě své působnosti.

Jednatalé spolku

 

Předseda: Ing. Wiesław Wania
Zástupce předsedy: Daniel Jaś

 

Předběžný plán akcí na rok 2021 (a začátek roku 2022) pořádaných spolkem:

 • 16.1.2021 - Farní ples – neuskutečnil se – omezení COVID
 • 27.6.2021 - Ukončení školního roku spojený s dnem dětí
 • 10.8.2021 – Prázdniny v Třinci „Léto se sv. Albertem"
 • 12.9.2021 - Poutní slavnost - odpust parafialny - Farní festyn 20. ročník
 • 28.9.2021 - Farní pouť jednodenní
 • 6.12.2021 - Mikuláš pro děti
 • 30.12.2021 - Setkání farnosti 21. ročník (zrušeno)
 • 16.1.2021 - Koledování u jesliček 10. ročník
 • 22.1.2022 - Farní ples 11. ročník „Restaurace Sojka“
Charita Třinec