Sanctus albertus z.s.


je křesťanské sdružení při římskokatolickém kostele svatého Alberta v Třinci.

Základní účel spolku

Základním účelem spolku je:

 1. prosazování sociálního učení církve v praktickém životě;
 2. podpora křesťanského školství a výchovy dětí a mládeže;
 3. podpora křesťanských společenství;
 4. organizace kulturních a podobných akcí, farních setkání v místě své působnosti;
 5. podpora a rozvoj chrámových sborů, schol cantorum a křesťanských pěveckých skupin;
 6. podpora vydavatelské a nakladatelské činnosti s náboženskou tématikou.

 

Hlavní činnosti spolku je zejména:

 1. organizace setkání ve farnosti různého charakteru;
 2. organizace přednášek a kurzů;
 3. organizace společenských akcí a koncertů;
 4. organizace sportovních a kulturních akcí pro děti a mládež, organizace táborů;
 5. spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi v místě své působnosti.

Jednatalé spolku

 

Předseda: Ing. Wiesław Wania
Zástupce předsedy: Daniel Jaś

 

V roce 2020 jsou plánovány tyto události:

 • 25.1.2020 - Farní ples
 • Červen - Členská schůze
 • Červen - Ukončení školního roku spojený s dnem dětí
 • Červenec – Vzpomínkový adorační večer sv. Jana Pavla II (náhradní termín říjen/listopad)
 • 13.9. - Poutní slavnost - odpust parafialny - Farní festyn 20. ročník
 • 27. – 28. 9. - Farní pouť- po stopách sv. papeže Jana Pavla II – Wieliczka, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków-Lagiewniki
 • 6.12. - Mikuláš pro děti
 • 3.1.2021 - Koledování u jesliček
 • 16.1.2021 - Farní ples