Kalendář


Zápis na farní pouť (Zašová... , pouť je 28.9.)


Platnost:
Od: 11.9.2022
Do:

Popis:Zápis na pouť se uskuteční v neděli 11. září po všech dopoledních mších svatých v salce na faře. Tady pak doplňující informace a odpovědi na dotazy. Bližší informace v srpnovém farním měsíčníku MOST.
Přejít na aktualitu

Další nastavení kalendářní události:

Dny v týdnu:


Dny v měsíci:


Přílohy: