Sanctus albertus z.s.


je křesťanské sdružení při římskokatolickém kostele svatého Alberta v Třinci.

Základní účel spolku

Základním účelem spolku je:

 1. prosazování sociálního učení církve v praktickém životě;
 2. podpora křesťanského školství a výchovy dětí a mládeže;
 3. podpora křesťanských společenství;
 4. organizace kulturních a podobných akcí, farních setkání v místě své působnosti;
 5. podpora a rozvoj chrámových sborů, schol cantorum a křesťanských pěveckých skupin;
 6. podpora vydavatelské a nakladatelské činnosti s náboženskou tématikou.

 

Hlavní činnosti spolku je zejména:

 1. organizace setkání ve farnosti různého charakteru;
 2. organizace přednášek a kurzů;
 3. organizace společenských akcí a koncertů;
 4. organizace sportovních a kulturních akcí pro děti a mládež, organizace táborů;
 5. spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi v místě své působnosti.

Jednatalé spolku

 

Předseda: Ing. Wiesław Wania
Zástupce předsedy: Daniel Jaś

 

V roce 2017 jsou plánovány tyto události:

 • 28.1.2017 - Farní ples
 • duben / květen - Setkání schol
 • 4.6. - Den dětí
 • 17.- 18.6. - výjezd farního sboru Laudamus na Cvilín
 • 18.7. a 7.8. - Prázdniny v Třinci - Léto se svatým Albertem
 • 17.9. - Zahradní slavnost aneb Farní festyn
 • listopad - setkání schol
 • prosinec - Mikuláš
 • 27.12. - Setkání farnosti