Třinecký farní měsíčník


Přináší informace o dění v třinecké římskokatolické farnosti, zamyšlení, duchovní témata, diskuse, vzdělávání...Vychází zpravidla první neděli v měsíci.


Poslední číslo


Vyberte číslo:

123
456
789
101112

Most leden 2022


Číslo 337 / ročník XXIX.

 • Útěk do Egypta
 • Žijte v bezpečí před každým zmatkem
 • Přání
 • Dítě Betlémského světla v třineckém farním kostele
 • Bratr v řadách PTP
 • Jak dobře, Bože…
 • O pozorování sebe sama
 • Rekonstrukce Domeček
 • Vzácné životní jubileum
 • Informace k Farnímu plesu
 • Koledování u jesliček
 • Nový rok - pro děti
 • Maria – Matka církve - pro děti
 • Stalo se 2021
 • Úmysly apoštolátu modlitby
 • Nedělní liturgie
 • Pořad bohoslužeb


 • Příští číslo MOSTu vyjde 6.2.2022. Příspěvky můžete zasílat do 26.1.2021.

Charita Třinec