Třinecký farní měsíčník


Přináší informace o dění v třinecké římskokatolické farnosti, zamyšlení, duchovní témata, diskuse, vzdělávání...Vychází zpravidla první neděli v měsíci.


Poslední číslo


Vyberte číslo:

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12

Most leden 2020


Toto číslo zatím nebylo uloženo do databáze!
Charita Třinec