Třinecký farní měsíčník


Přináší informace o dění v třinecké římskokatolické farnosti, zamyšlení, duchovní témata, diskuse, vzdělávání...Vychází zpravidla první neděli v měsíci.


Poslední číslo


Vyberte číslo:

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12

Most prosinec 2019


Číslo 312 / ročník XXVI.

 • Janovo svědectví
 • O zdrženlivosti v ukvapeném posuzování
 • Rekonstrukcja „Domečku”
 • Akce o Vánocích
 • Papež František o kritikách na jeho osobu
 • Betlémské světlo
 • Chcete zabít babičku? Tak si ji uškrťte sami!
 • Vánoční strom 2019
 • Svatá Cecilie, oroduj za nás!
 • Tým třinecké farnosti a jeho úspěch na Biblické olympiádě
 • Blahoslavení tvůrci pokoje - pro děti
 • Knižní okénko – děti a mládež
 • Naši farnost navštíví svatý Mikuláš
 • Tříkrálová sbírka
 • Rekonstrukce Domeček
 • Jarní tábor
 • Rodinný plánovací kalendář
 • Vánoční svatá zpověď
 • Pozvánka na Farní ples
 • Úmysly apoštolátu modlitby
 • Nedělní liturgie
 • Pořad bohoslužeb

 • Příští číslo MOSTu vyjde 12.1.2020.
  Příspěvky můžete zasílat do 24.12.2019.

Charita Třinec