Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Bůh a věda - k metarealismu


Autor: Jean Guitton

Téma: Spiritualita

Anotace: Francouzský filozof J. Guitton patří k těm odvážným myslitelům, kteří se pokoušejí zvládnout filozofické poselství moderní fyziky a přetlumočit ho laické veřejnosti.