Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Lidé cesty. Příběh lásky v Novém zákoně


Autor: Anthony E. Gilles

Téma: Spiritualita

Anotace: Chceme-li studovat Nový zákon, musíme mít stále na mysli základní součást židovské víry: přesvědčení, že v zapsaných slovech svatých knih se zjevuje člověku Bůh. Z tohoto elementárního přesvědčení judaismu vycházeli první křesťané, když začínali šířit radostnou zvěst o Ježíši Kristu a své svědectví zapisovat pro ostatní. Tato kniha vypráví o tom, jak první křesťané postupně přecházeli od ústního sdělení k písemnému a tak dali vznik Novému zákonu.