Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Lidé smlouvy. Příběh věrnosti ve Starém zákoně


Autor: Anthony E. Gilles

Téma: Spiritualita

Anotace: Mým cílem při psaní této knihy bylo umožnit hlubší poznání bible běžnému katolíkovi - takovému, který nemá čas nebo potřebné vzdělání, aby četl zdlouhavá akademická pojednání. (Doufám však, že sestry a bratři protestanti do knížky také nahlédnou, když ne z jiného důvodu, tak aspoň proto, aby se přesvědčili, že my katolíci konečně bereme čtení bible vážně!) Tento svazek se omezuje na Starý zákon (i když bych chtěl brzy napsat něco podobného i o Novém zákoně). Doufám, že povzbudí čtenáře, aby podnikli nebo prohloubili své vlastní dobrodružství při poznávání Písma. Tato knížka je pouhým průvodcem na cestě do království Slova. musíte mít stále na mysli, že zatím co v turistickém průvodci vypadá cestování jako legrace, skutečná cesta do určité země je mnohem napínavější. Proto bych vám chtěl doporučit, abyste se při četbě občas zastavili a poznávali Starý zákon sami a pro sebe.