Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Život a hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista (I.díl)


Autor: Anna Kateřina Emmerichová

Téma: Spiritualita

Anotace: