Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Boha nelze vyhnat


Autor: Luděk Pachman

Téma: Spiritualita

Anotace: Autor, známý šachista, líčí svou složitou cestu od marxismu ke katolickému křesťanství. Popisuje výklad svého duchovního vývoje s věrným, střízlivě podaným obrazem politických poměrů u nás od doby válečné až po éru konsolidace, kdy byl nejprve uvězněn a pak donucen odejít z vlastí.

Obrázek ke zprávě