Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Život ve světle liturgie


Autor: Benedikt o.s.b. Baur

Téma: Spiritualita

Anotace: Liturgická rozjímání na každý den církevního roku. Svazek I. Doba adventní a vánoční. Přeložil Dr. Antonín Čala O.P.

Obrázek ke zprávě