Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Bůh a jeho život


Autor: Reginald Dacík

Téma: Spiritualita

Anotace: Věrouka pro laiky, první svazek ze šesti. Obsah: Místo předmluvy; Věrouka, její předmět a úkol; Možnost poznání Boha; Cesty poznání Boha; Vlastnosti Boží I.; Vlastnosti Boží II.; Prozřetelnost Boží; Tajemství věčného předurčení; Nejsvětější Trojice; Nejsvětější Trojice v nás.

Obrázek ke zprávě