Knihovna v domečku


V knihovně v domečku se na Vás každou neděli od 9 do 10 hodin těší paní Marcela Bazgierová (tel.: 737 273 105).


Prohlédněte si on-line databázi dostupných knih!


Bůh a jeho život


Autor: Reginald Dacík

Téma: Spiritualita

Anotace: Věrouka pro laiky, první svazek ze šesti. Obsah: Místo předmluvy; Věrouka, její předmět a úkol; Možnost poznání Boha; Cesty poznání Boha; Vlastnosti Boží I.; Vlastnosti Boží II.; Prozřetelnost Boží; Tajemství věčného předurčení; Nejsvětější Trojice; Nejsvětější Trojice v nás.

Obrázek ke zprávě