Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Dokonalá svoboda


Autor: Maria Calasanz Ziesche

Téma: Beletrie

Anotace: "Heřman z Althausenu, mnich z opatství Reichenau žil v letech 1013-1054. Pozdější pokolení mu dala jméno ""Contractus"" (skrčený), ale také byl nazýván ""divem svého století"". Sám o sobě však mluví jako o ""posledním z Kristových chudých"" a označuje se také v ryzí švábské latině jako ""náš přítelíček, milý heřmánek"". A on je tím vším. Je skrčený, ochrnutý, neduživý člověk, bezmocný mrzák. Ale je také zároveň divem svého století. Osvědčil se jako velký teolog, astronom, matematik, přírodovědec, hudebník a historik"