Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Anežka Přemyslovna


Autor: Václav Beneš Třebízský

Téma: Beletrie

Anotace: Historický román V.B.Třebízského odehrávající se ve 13. století.