Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Staveniště Evropy


Autor: Henri Perrin

Téma: Beletrie

Anotace: Podtitul knihy je - Deník kněze - dělníka v Německu. Deník začíná - 27. června 1943 v Paříži; trávím dlouhé hodiny v úřadovnách duchovní správy pro zajtce a děkníky v Německu, studuji mapy a čtu poštu, docházející od našich průkopníků: Ludwigshaven, Erfurt nebo Lipsko? Deník končí prosincem 1944, kdy se vrací kněz - dělník po práci a zážitcích v Německu zpátky domů, do Francie.

Obrázek ke zprávě