Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Lumen Gentium


Autor: Pavel Biskup

Téma: Spiritualita

Anotace: Věroučná konstituce Světlo národů, z II.vatikánského koncilu

Obrázek ke zprávě