Knihovna v domečku


V knihovně v domečku se na Vás každou neděli od 9 do 10 hodin těší paní Marcela Bazgierová (tel.: 737 273 105).


Prohlédněte si on-line databázi dostupných knih!


Apoštol křesťanské lásky a jednoty církve


Autor: František Vymětal

Téma: Spiritualita

Anotace: Život a dílo Dr. Antonína Cyrila Stojana.