Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Apoštol křesťanské lásky a jednoty církve


Autor: František Vymětal

Téma: Spiritualita

Anotace: Život a dílo Dr. Antonína Cyrila Stojana.