Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Ve znamení břevna a růží


Autor: Milada Vilímková

Téma: Spiritualita

Anotace: Historický, kulturní a umělecký odkaz benediktinského opatství v Břevnově. Podrobné souborné zpracování historického a uměleckého vývoje břevnovského a broumovského kláštera.