Knihovna v domečku


V knihovně v domečku se na Vás každou neděli od 9 do 10 hodin těší paní Marcela Bazgierová (tel.: 737 273 105).


Prohlédněte si on-line databázi dostupných knih!


Život Pána Ježíše


Autor: Maria Valtorta

Téma: Spiritualita

Anotace: Původně jsem z desetisvazkové Poémy vybral pro české čtenáře pouze epizody ze života Panny Marie, které jsem vydal v listopadu 1994 (320 tiskových stran). Ihned po vydání se však objevilo, že tento výbor nemůže zůstat osamocen, ale že bude třeba sestavit i obdobný výbor z veřejného života Pána Ježíše, a to tak, aby se oba výbory vzájemně doplňovaly a žádná epizoda se v nich neopakovala.