Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Nad růžencem


Autor: Dominik Thalhammer S.J.

Téma: Spiritualita

Anotace: Životodárné hlubiny této modlitby se otevírají tomu, kdo o těchto tajemstvích rozjímá. Růžencová tajemství ukrývají základní pravdy křesťanské víry a tím i zdroje křesťanského života a křesťanské lásky.