Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Malý přehled náboženství


Autor: Ivan Odilo Štampach

Téma: Spiritualita

Anotace: Kniha (následovaná později autorovými důkladnějšími zpracováními tématu) ve skromném rozsahu poskytuje na začátku 90. let přehled nejzákladnějších informací o mimokřesťanských náboženstvích a o něco podrobnější přehledný popis křesťanství, jeho víry, jeho větvení a důležitých etap jeho historie. Kniha byla původně míněna pro středoškolské studenty.