Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Bible dnes a pro nás: Nový zákon


Autor: Slavomír Pejčoch Ravik

Téma: Spiritualita

Anotace: Kronikářské převyprávění novozákonních příběhů doplněné romantizujícími ilustracemi. Kniha umožňuje čitelnou formou srovnat čtvero evangelií, otevřít dějiny psané v Novém zákonu. Dílo vycházelo samizdatovou formou v předlistopadových časech v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí. Nebylo náhodou, že čtenáři inspirovali prvního vydavatele hned po Listopadu 1989 a duchovní si odnášeli pro svou výuku hromady knih rovnou z prodejny vydavatele. Později vyšel Starý i Nový zákon v rozšířené podobě, ale dílo dodnes neztratilo nic ze své aktuálnosti.