Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Bůh mě čeká


Autor: Michel Quoist

Téma: Spiritualita

Anotace: Věhlasný duchovní rádce chce pomoci člověku této doby najít sama sebe a smysl života