Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Ale já vám říkám


Autor: Alessandro Pronzato

Téma: Spiritualita

Anotace: Řeholní sestra po koncilu. Kniha je určena těm, kteří se rozhodli cele obětovat svůj život Bohu. Autor chce tichým hlasem vyjádřit radost ze setkání s lidmi, kteří nepřejímají obecné normy tzv. zdravého rozumu a lidské soudnosti, ale jsou ochotni vydat se nesnadnou cestou evangelních paradoxů, otevírat se nekonečným horizontům…