Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Adventní a postní zamyšlení


Autor: Radim Palouš

Téma: Spiritualita

Anotace: Kniha obsahuje adventní a postní promluvy a je věnována památce Josefa Zvěřiny, profesora teologie a pronásledovaného za totality.

Obrázek ke zprávě