Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Maria


Autor: Hans-Urs von Balthasar

Téma: Spiritualita

Anotace: Úvahy o osobnosti a poslání Panny Marie. Obsah: I. Na poušti, II. Rodit v bolestech, III. Maria, paměť církve, IV. Manželství a panenství, V. Chudí, VI. Rána vytváří prostor

Obrázek ke zprávě