Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


44 katechezí pro mladší děti


Autor: Stanislav Novák

Téma: Spiritualita

Anotace: Příručka pro kněze, katechety i rodiče jako příprava na první svaté přijímání