Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Cesta srdce


Autor: Henri J. M. Nouwen

Téma: Spiritualita

Anotace: Spiritualita pouště a duchovní služba dnešní doby. Křesťanské meditativní úvahy o samotě, mlčení a modlitbě.