Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Meditace


Autor: Chiara Lubichová

Téma: Spiritualita

Anotace: Nevídaná témata, nezvyklé úvahy a touhy přibližující k Věčnému. Těmto průzračným písemnostem se nelze věnovat jen jako poetickému rozptýlení, jsou to plody života a zasévají život. Jde o nevídaná témata, o nezvyklé úvahy, o touhy přibližující k Věčnému - a vždy jde o zdroje lásky, která vede děti k tomu, aby překonali veškerá zdání, stíny a malichernosti a setkali se s Otcem. Když tyto meditace postupně pročítá člověk, který padá pod tíhou nudy pramenící z materialismu, znovu povstává v naději a lásce a objevuje v sobě novou, netušenou mladost. Autorka: Chiara Lubichová (1943 Trident - 2008 Rocca di Papa) je zakladatelkou Hnutí fokoláre, jehož cílem je přispívat k uskutečňování Ježíšovy závěti "Aby všichni byli jedno".

Obrázek ke zprávě