Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Modlitba


Autor: Alfonso Maria de Liguori

Téma: Spiritualita

Anotace: "Alfonso Maria de Liguori patří mezi největší osobnosti osmnáctého století.. Pojednání o modlitbě, které se dostává čtenáři do rukou, může pomoci hlouběji se seznámit s jednou z velkých postav dějin katolické církve. Alfonso Maria de Liguori je zakladatelem redemptoristů, přesně Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Zároveň je i dnes uznávaným morálním teologem. Jeho ""Theologia moralis"" byla už za jeho života vydána osmkrát a po jeho smrti sedmdesátkrát. Všechna díla tohoto učitele církve, který nese příjmení ""doctor zelantissimus"" (nejhorlivější učitel), vyznačuje vyvážená míra mezi přísností a mírností. Papež Pius IX. jednou Alfonse nazval ""nejvýznačnějším a nejmírnějším mezi morálními teology"". Svatořečen byl papežem Řehořem XVI. 29. května 1839."

Obrázek ke zprávě