Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Vězení s klíčem uvnitř


Autor: Kateřina Lachmanová

Téma: Spiritualita

Anotace: "Existuje dvojí typ duchovní nesvobody, s níž měl i má osobní zkušenost zřejmě každý obyvatel planety Země. Jedná se o ""vězení neodpuštění"" a ""vězení samospravedlnosti"". Jsou to dvě zcela opačné situace. V prvním případě někdo člověku ublížil a on neumí říci ""odpouštím"", v druhém případě se on sám provinil a nedokáže poprosit za odpuštění, říci ""promiň"". O možných příčinách takového stavu, těžkostech s tím spojených a o cestě ven je tato knížka."

Obrázek ke zprávě