Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Země pozemského putování Ježíšova


Autor: p.František Kotalík

Téma: Spiritualita

Anotace: Svatá země - popis krajiny, měst, krajů, zvyků a život v nich v době Ježíše Krista. Napsáno jako pomůcka k výkladu Písma svatého.

Obrázek ke zprávě