Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Náš život z víry


Autor: - antologie

Téma: Spiritualita

Anotace: Tři části: První: Já jsem pravda, Druhá: Já jsem život, Třetí: Já jsem cesta a dodatky.

Obrázek ke zprávě