Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře


Autor: Jan Kučera

Téma: Spiritualita

Anotace: Vynikající dílo pojednávající - nejen - o životě a díle Bohuslava Balbína, ale i o jeho blízkých přátelích (zejména Tomáši Pešinovi z Čechorodu). Po přečtení knihy, která mě překvapila svým kladným postojem k jezuitům, mohu konstatovat a potvrdit slova autorů této knihy, že je opravdu škoda, že naše věda doposud opomínala "Balbínologii". Největší tragédií dneška je také zřejmě fakt, že jméno Bohuslava Balbína upadá mezi lidmi pomalu do zapomnění.

Obrázek ke zprávě