Knihovna v domečku


V knihovně v domečku se na Vás každou neděli od 9 do 10 hodin těší paní Marcela Bazgierová (tel.: 737 273 105).


Prohlédněte si on-line databázi dostupných knih!


Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře


Autor: Jan Kučera

Téma: Spiritualita

Anotace: Vynikající dílo pojednávající - nejen - o životě a díle Bohuslava Balbína, ale i o jeho blízkých přátelích (zejména Tomáši Pešinovi z Čechorodu). Po přečtení knihy, která mě překvapila svým kladným postojem k jezuitům, mohu konstatovat a potvrdit slova autorů této knihy, že je opravdu škoda, že naše věda doposud opomínala "Balbínologii". Největší tragédií dneška je také zřejmě fakt, že jméno Bohuslava Balbína upadá mezi lidmi pomalu do zapomnění.

Obrázek ke zprávě