Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Malý kompas víry


Autor: Max Kašparů

Téma: Spiritualita

Anotace: Přitažlivý průvodce pravdami víry, modlitby, svátostmi a Desatera. Kniha usnadňuje orientaci v každodenním prožívání víry.

Obrázek ke zprávě