Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Bděte a modlete se!


Autor: Tomislav Ivančič

Téma: Spiritualita

Anotace: Bůh nás chce vychovávat k samostatnosti. Chce, abychom se stali dospělými, tzn. abychom se ve větší svobodě denodenně znovu rozhodovali pro něj. Tato kniha chce být pomůckou, která nás učí vidět Krista novýma očima a následovat ho.