Knihovna v domečku


V knihovně v domečku se na Vás každou neděli od 9 do 10 hodin těší paní Marcela Bazgierová (tel.: 737 273 105).


Prohlédněte si on-line databázi dostupných knih!


Bděte a modlete se!


Autor: Tomislav Ivančič

Téma: Spiritualita

Anotace: Bůh nás chce vychovávat k samostatnosti. Chce, abychom se stali dospělými, tzn. abychom se ve větší svobodě denodenně znovu rozhodovali pro něj. Tato kniha chce být pomůckou, která nás učí vidět Krista novýma očima a následovat ho.