Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Světlo v temnotách


Autor: Josef Hrbata

Téma: Spiritualita

Anotace: "Myšlenky nad čtením Starého i Nového zákona. Tímto svazkem pro liturgický rok A dokončuji s díkem Bohu třísvazkový pastorační komentář k nedělním a svátečním čtením ze Starého a Nového zákona. V úvodu ke svazku B, který vyšel z čistě praktických důvodů jako první (Řím 1977), je naznačen smysl této nabídky pro vlast i pro krajany, žijící mimo ni. Snad je užitečné, když odpovím v tomto úvodu aspoň krátce ještě na jádro hlavních dotazů z řad čtenářů prvních dvou svazků ""Setby"" a ""Cestou"" (1979) i obou dílů knihy ""Perly a chléb"" (Řím 1969 a 1975). Tyto dotazy lze totiž převést na společného jmenovatele: ""Jak lze rozjímat o Písmu nejlepším způsobem?"" Řekl bych: Tak jak to dělal Kristus Pán! My totiž víme ze slov i činů Páně, že Ježíš žil jako člověk z nejlepších duchovních tradic Božího lidu starozákonního a jeho Písma - a my známe tyto základní starozákonní zkušenosti."