Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Zahrada Eden


Autor: František Hochmann

Téma: Spiritualita

Anotace: Dílo uvádí do biblické zprávy o zahradě Eden, o vzpouře a pádu člověka do hříchu. A také o milosti příslibu nového života.