Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Svazek dvanácti kmenů


Autor: František Hochmann

Téma: Spiritualita

Anotace: Volný přepis starozákonních biblických knih Jozue, Soudců a Rút.