Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Světla a stíny králů


Autor: František Hochmann

Téma: Spiritualita

Anotace: Přetlumočení starozákonních knih Samuelových (1. a 2.), Královských (1. a 2.) a Letopisů (1. a 2.). Ke jménům izraelských králů Saula a Davida se pojí vzpomínka na největší a nejslavnější dobu Izraele.