Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Citáty a reflexe


Autor: Gabriel Hevenesi

Téma: Spiritualita

Anotace: Podle jakéhosi průzkumu vyšlo najevo, že se většina vytištěných knih nečte. Existují však knihy, které nejsou jen na čtení. Jednu z nich, knihu k zamyšlení, pomůcku k dennímu rozjímání vám nabízíme.