Knihovna v domečku


V případě zájmu o vypůjčení některé z níže uvedených knih se prosím obraťte na paní Marcelu Bazgierovou na tel. 739 998 462.


Bohatší život


Autor: Friedrich Heer

Téma: Spiritualita

Anotace: "Esejistická práce docenta evropských duchovních dějin na vídeňské universitě je bohatě podnětným filosoficko-teologickým zamyšlením nad vztahem soudobého života k Bohu, nad úlohou manželství ve světě, nad poměrem dnešního člověka ke smrti a nad styčnými body církve a umění v naší době. Knihu uzavírá obšírnější studie o francouzském mysliteli Teilhardu de Chardin, jehož ""otevřený humanismus"" je nutně blízký autorovi, který se u všech jmenovaných problémů zastává otevřenosti člověka vůči světu a plného přijetí osobní odpovědnosti. Svižné podání a bystrost postřehů založily Heerovu popularitu."