Knihovna v domečku


V knihovně v domečku se na Vás každou neděli od 9 do 10 hodin těší paní Marcela Bazgierová (tel.: 737 273 105).


Prohlédněte si on-line databázi dostupných knih!


Bohatší život


Autor: Friedrich Heer

Téma: Spiritualita

Anotace: "Esejistická práce docenta evropských duchovních dějin na vídeňské universitě je bohatě podnětným filosoficko-teologickým zamyšlením nad vztahem soudobého života k Bohu, nad úlohou manželství ve světě, nad poměrem dnešního člověka ke smrti a nad styčnými body církve a umění v naší době. Knihu uzavírá obšírnější studie o francouzském mysliteli Teilhardu de Chardin, jehož ""otevřený humanismus"" je nutně blízký autorovi, který se u všech jmenovaných problémů zastává otevřenosti člověka vůči světu a plného přijetí osobní odpovědnosti. Svižné podání a bystrost postřehů založily Heerovu popularitu."