Plán diecézních sbírek
v roce 2021


Datum Liturgický den Účel sbírky
24.1. 3. neděle v mezidobí (Neděle Božího slova) Sbírka na biblický apoštolát
21.2. 1. neděle postní Sbírka "Haléř svatého Petra"
21.3. 5. neděle postní Sbírka na TV Noe
2.-3.4. Velký pátek, Bílá sobota Sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi
4.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Velikonoční sbírka na kněžský seminář
9.5. 6. neděle velikonoční Sbírka pomoc pronásledovaným křesťanům
23.5. Slavnost Seslání Ducha svatého Svatodušní sbírka na Diecézní charitu
19.9. 25. neděle v mezidobí Sbírka na církevní školy
24.10. 30. neděle v mezidobí (Misijní neděle) Sbírka na světové misie10.1.2020