Plán diecézních sbírek
v roce 2020


Datum Liturgický den Účel sbírky
23.2. 7. neděle v mezidobí Sbírka "Haléř svatého Petra"
22.3. 4. neděle postní Sbírka na TV Noe
10.-11.4. Velký pátek, Bílá sobota Sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi (do kasičky u Božího hrobu)
12.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Velikonoční sbírka na kněžský seminář
31.5. Slavnost Seslání Ducha svatého Svatodušní sbírka na Diecézní charitu
21.6. 12. neděle v mezidobí Sbírka na dostavbu Diecézního střediska mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
13.9. 24. neděle v mezidobí Sbírka na církevní školy
18.10. 29. neděle v mezidobí (Misijní neděle) Sbírka na světové misie
15.11. 33. neděle v mezidobí Sbírka - Den Bible24.1.2020