Plán diecézních sbírek
v roce 2019


Datum Liturgický den Účel sbírky
24.2. 2. neděle v mezidobí Sbírka "Haléř svatého Petra"
19.-20.4. Velký pátek, Bílá sobota Sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi
21.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Velikonoční sbírka na kněžský seminář
12.5. 4. neděle velikonoční Sbírka na podporu prorodinných pastoračních aktivit v diecézi
26.5. 6. neděle velikonoční Sbírka na pomoc křesťanům Středního východu
9.6. Slavnost Seslání Ducha svatého Svatodušní sbírka na Diecézní charitu
15.9. 24. neděle v mezidobí Sbírka na církevní školy
20.10. 29. neděle v mezidobí (Misijní neděle) Sbírka na světové misie
17.11. 33. neděle v mezidobí Sbírka - Den Bible
8.12. 2. neděle adventní Sbírka na Tv Noe19.2.2019, doplněno 29.3.