Plán diecézních sbírek
v roce 2018


https://www.dltm.cz/prehled-celodieceznich-sbirek-pro-rok-2018
Datum Liturgický den Účel sbírky
25.2. 2. neděle postní Sbírka "Haléř svatého Petra"
30.-31.3. Velký pátek, Bílá sobota Sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi
1.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Velikonoční sbírka na kněžský seminář
15.4. 3. neděle velikonoční Sbírka na podporu repatriace migrantů v zemích středního východu
20.5. Slavnost Seslání Ducha svatého Svatodušní sbírka na Diecézní charitu
17.6. 11. neděle v mezidobí Sbírka na Tv Noe
16.9. 24. neděle v mezidobí Sbírka na církevní školy
21.10. 29. neděle v mezidobí (Misijní neděle) Sbírka na světové misie
18.11. 33. neděle v mezidobí Sbírka - Den Bible
9.12. 2. neděle adventní Sbírka na potřeby diecéze1.2.2018, doplněno 23.2.2018