Plán diecézních sbírek
v roce 2017


Datum Liturgický den Účel sbírky
19.2. 7. neděle v mezidobí Sbírka "Haléř svatého Petra"
19.3. 3. neděle postní Sbírka na potřeby diecéze
14.-15.4. Velký pátek, Bílá sobota Sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi (při adoraci u Božího hrobu)
16.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Velikonoční sbírka na kněžský seminář
21.5. 6. neděle velikonoční Sbírka na Tv NOE
4.6. Slavnost Seslání Ducha svatého Svatodušní sbírka na Diecézní charitu
17.9. 24. neděle v mezidobí Sbírka na církevní školy
22.10. 29. neděle v mezidobí (Misijní neděle) Sbírka na světové misie
19.11. 33. neděle v mezidobí Sbírka - Den Bible


18.2.2017